KONSULTACJE SPOŁECZNE

 
data publikacji:  17-05-2017 | 11:58
data ostatniej modyfikacji:  17-05-2017 | 11:58
data wytworzenia dokumentu:  17-05-2017
autor dokumentu: Ewa Janur
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Ogłoszenie

 Podegrodzie, dn. 17.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie

 

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 maja 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 16:00 w formie:

 • spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, termin spotkania zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu;

 • zbierania uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy (33-386 Podegrodzie 248) w trakcie trwania konsultacji w godzinach urzędowania, osoba odpowiedzialna: p. Ewa Janur, pok. 24, tel. 18-4459-033 wew. 65;

 • zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl,

 • drogą korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a,
  40-053 Katowice,

 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

Materiały dotyczące konsultacji, tj. projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w okresie trwania konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podegrodzie oraz na stronie internetowej www.podegrodzie.pl;

 • w Urzędzie Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248), pok. 24, w godzinach pracy Urzędu.

projekt_uchwaly_Komitet.doc

regulamin_Komitet_Rewitalizacji.doc

formularz_konsultacyjny.doc

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie