2014

Rada Gminy - Wójt Gminy

 
data publikacji:  05-09-2014 | 10:58
data ostatniej modyfikacji:  17-08-2018 | 14:01
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia 3 września 2014 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Podegrodzie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia 3 września 2014 roku

w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych   więcej »»»

Pismo oraz postanowienie w sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych

Krajowe Biuro Wyborcze   więcej »»»

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych   więcej »»»

Informacja

o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu   więcej »»»

Harmonogram dyżurów

pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą   więcej »»»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 września 2014 roku

o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach przystosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych   więcej »»»

Harmonogram dyżurów GKW II

dla przyjmowania kandydatów na Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie o losowaniu sładów Obwodowych Komisji Wyborczych

w Gminie Podegrodzie   więcej »»»

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 21.10.2014r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów do Rady Gminy Podegrodzie, Wójta Gminy Podegrodzie, Rady Powiatu Nowosądeckiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.   więcej »»»

Zawiadomienie o zorganizowaniu pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Podegrodzie

w dniu 27 października 2014r. o godzinie 15.20   więcej »»»

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o numerach list komitetów wyborczych nie spełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego   więcej »»»

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

o udostępnieniu spisu wyborców   więcej »»»

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Podegrodziu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   więcej »»»

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW

Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Gminy Podegrodzie sporządzony dnia 16 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Podegrodziu.   więcej »»»

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Gminy Podegrodzie sporządzony dnia 16 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Podegrodziu.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie