sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2014 roku

2014 rok

 
data publikacji:  15-08-2014 | 16:18
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2014 | 09:50
wykonanie budżetu 15.08.2014
więcej »»»
informacja opisowa z wykonania budżetu 15.08.2014
więcej »»»
informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 15.08.2014
więcej »»»
wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej 15.08.2014
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 15.08.2014
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 15.08.2014
więcej »»»
sprawozdanie o nadwyżce-deficycie 15.08.2014
więcej »»»
sprawozdanie o stanie należności 15.08.2014
więcej »»»
sprawozdanie o stanie zobowiązań 15.08.2014
więcej »»»
Uchwała Nr SO.XI/422/1/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 sierpnia 2014 04.09.2014
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie