sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 roku

2014 rok

 
data publikacji:  14-05-2014 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2014 | 10:03
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 14.05.2014
więcej »»»
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 14.05.2014
więcej »»»
Rb-N sprawozdanie o stanie należności 14.05.2014
więcej »»»
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 14.05.2014
więcej »»»
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 14.05.2014
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie