2014 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  10-02-2014 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2015 | 09:00
Uchwała Nr III/30/2014 z 29.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie, znajdującej się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerkli i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 31.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/29/2014 z 29.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 31.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/28/2014 z 29.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezna do gminnego zasobu nieruchomości 14.01.2015
więcej »»»
Uchwała Nr III/27/2014 z 29.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/347/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 14.01.2015
więcej »»»
Uchwała Nr III/26/2014 z 29.12.2014r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie 30.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/25/2014 z 29.12.2014r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie 30.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/24/2014 z 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 31.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/23/2014 z 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 31.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/22/2014 z 29.12.2014r. - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2015 14.01.2015
więcej »»»
Uchwała Nr III/21/2014 z 29.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 14.01.2015
więcej »»»
Uchwała Nr III/20/2014 z 29.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/402/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 31.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr III/19/2014 z 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014 14.01.2015
więcej »»»
Uchwała Nr III/18/2014 z 29.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/400/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 14.01.2015
więcej »»»
Uchwała Nr II/17/2014 z 12.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014 16.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr II/16/2014 z 12.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/400/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 16.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr I/15/2014 z 01.12.2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Podegrodzie 10.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr I/14/2014 z 01.12.2014r. w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Podegrodzie 10.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr I/13/2014 z 01.12.2014r. w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy Podegrodzie 10.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr I/12/2014 z 01.12.2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia 10.12.2014
więcej »»»
Uchwała Nr I/11/2014 z 01.12.2014r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 10.12.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie