Karty informacyjne

2014 rok

 
data publikacji:  08-01-2014 | 12:36
data ostatniej modyfikacji:  30-12-2014 | 14:55
Karta informacyjna 200/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 78 położonej w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna 199/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 235/2 położonej w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 198/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 1039/1 położonej w miejscowości Gostwica   więcej »»»

Karta informacyjna 197/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 77/2 położonej w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna 196/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 614/1 położonej w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna 195/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewid. 194 w miejscowości Stadła   więcej »»»

Karta informacyjna 194/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 72 położonej w miejscowości Olszanka   więcej »»»

Karta informacyjna 193/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 92/6 położonej w miejscowości Stadła   więcej »»»

Karta informacyjna 192/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 345/4 położonej w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna 191/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewid. 186 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna 190/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 843/2 położonej w miejscowości Brzezna, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 189/2014

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ROS-KO.6220.10.2014, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zakładu Produkcyjnego – produkcja grzejników” na działkach o numerach ewidencyjnych 186/2 i 460/8 położonych w miejscowości Podrzecze, Gmina Podegrodzie.   więcej »»»

Karta informacyjna 188/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 78 położonej w miejscowości Olszana, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 187/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewid. 235/2 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 186/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 533/3 położonej w miejscowości Brzezna, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 185/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 77 położonej w miejscowości Brzezna, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 184/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 28 położonej w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna 183/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 1039/1 położonej w miejscowości Gostwica, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 182/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 77/2 położonej w miejscowości Olszana, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 181/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 614/1 położonej w miejscowości Olszana, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 180/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 299/3 położonej w miejscowości Mokra Wieś   więcej »»»

Karta informacyjna 179/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 379/1 położonej w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna 178/2014

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 814/3 położonej w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna 177/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 72 położonej w miejscowości Olszanka, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 176/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o numerze ewidencyjnym 92/6 położonej w miejscowości Stadła, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie