Obwieszczenia

2014 rok

 
data publikacji:  08-01-2014 | 12:36
data ostatniej modyfikacji:  02-06-2014 | 10:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmiec z dnia 27.05.2014

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Świniarsko, gmina Chełemic i części Podrzecza gmina Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 18.04.2014r.

informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o numerach ewidencyjnych 939/72, 1030/2, 939/28   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31.03.2014r.

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mokra Wieś, Gostwica, Gmina Podegrodzie”.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31.03.2014r.

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 25.03.2014r.

informujące o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mokra Wieś, Gostwica, Gmina Podegrodzie”,   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 04.03.2014r.

zawiadamiające, że postanowieniem znak: ROS-KO.6220.7.2013 z dnia 4 marca 2014 r., nie nałożono na wnioskodawcę - Zespół Doradców ds. Inwestycyjnych Urzędu Gminy Podegrodzie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co skutkuje brakiem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mokra Wieś, Gostwica, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28.02.2014r.

w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy tj.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mokra Wieś, Gostwica, Gmina Podegrodzie”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 07.02.2014r.

w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy tj.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mokra Wieś, Gostwica, Gmina Podegrodzie”.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 08.01.2014r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mokra Wieś, Gostwica, Gmina Podegrodzie”.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie