2014 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  03-01-2014 | 08:11
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2016 | 10:04
Zarządzenie Nr 825/2014 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 września 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 r. 16.09.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr .8/2014 z 18.12.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 23.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 804/2014 z 18.08.2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 20.08.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 736/2014 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 732/2014 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 14.05.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 732/2014 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 05.05.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 720/2014 z 23.04.2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 24.04.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 689/2014 z 20.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 20.02.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 677/2014 z 27.01.2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 28.01.2014
więcej »»»
Zarządzenie Nr 670/2014 z 10.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 669/2014 z 10.01.2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2014 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 668/2014 z 10.01.2014 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o zmianie ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2014 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 667/2014 z 10.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 666/2014 z 03.01.2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszanie 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 665B/2014 z 02.01.2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2014 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 665A/2014 z 02.01.2014 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o zmianie ostatecznych kwot wydatków na rok 2014 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 665/2014 z 02.01.2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 664/2014 z 02.01.2014 r. w sprawie wykonania Uchwały budżetowej na rok 2014 i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 663/2014 z 02.01.2014 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2014 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 662/2014 z 02.01.2014 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2014 27.03.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr 661/2014 z 02.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 03.01.2014
więcej »»»
 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie