sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 rok

2013 rok

 
data publikacji:  07-11-2013 | 08:38
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2013 | 09:06
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb-27S 07.11.2013
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb-28S 07.11.2013
więcej »»»
sprawozdanie o stanie należności - Rb-N 07.11.2013
więcej »»»
sprawozdanie o stanie zobowiązań - Rb-Z 07.11.2013
więcej »»»
sprawozdanie o nadwyżce-deficycie - Rb-NDS 07.11.2013
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie