sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2013 roku

2013 rok

 
data publikacji:  05-08-2013 | 11:43
data ostatniej modyfikacji:  05-08-2013 | 12:43
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb-27S 05.08.2013
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb-28S 05.08.2013
więcej »»»
sprawozdanie o stanie należności - Rb-N 05.08.2013
więcej »»»
sprawozdanie o nadwyżce - deficycie - Rb-NDS 05.08.2013
więcej »»»
sprawozdanie o stanie zobowiązań- Rb-Z 05.08.2013
więcej »»»
informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Podegrodzie 05.08.2013
więcej »»»
informacja opisowa z wykonania budżetu 05.08.2013
więcej »»»
realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie 05.08.2013
więcej »»»
wykonanie budżetu 05.08.2013
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie