Sprawozdania

POŻYTEK PUBLICZNY

 
data publikacji:  27-03-2013 | 11:10
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2019 | 12:54
Sprawozdanie z 2018 roku

z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z  2018  r. poz. 450, z późn. zm.) za rok 2018   więcej »»»

Sprawozdanie z 2017 roku

z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   więcej »»»

Sprawozdanie z 2016 roku

z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   więcej »»»

Sprawozdanie z 2015 roku

Sprawozdanie Wójta Gminy Podegrodzie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Podegrodzie w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi   więcej »»»

Sprawozdanie z 2013 roku

z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2013 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   więcej »»»

Sprawozdanie z 2012 roku

z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie