sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012

2012 rok

 
data publikacji:  14-03-2013 | 10:00
data ostatniej modyfikacji:  14-03-2013 | 15:02
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie