sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

2012 rok

 
data publikacji:  05-02-2013 | 07:38
data ostatniej modyfikacji:  31-05-2013 | 12:31
wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenie spłat na raty, pomoc publiczna

za 2012 rok   więcej »»»

Informacja opisowa

z wykonania budżetu gminy za 2012   więcej »»»

wykonanie budżetu gminy za 2012 rok

...   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

RB-NDS   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

Rb-UN   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-UZ   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z   więcej »»»

Wykaz kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

informacje określone w art 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie