2013 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  09-01-2013 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2013 | 12:12
Zarządzenie Nr 598 /2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Podegrodzie 26.09.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 582/2013 z 19.08.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na rok 2013 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 571/2013 z 30.07.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 570/2013 z 30.07.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 569/2013 z 30.07.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 568/2013 z 30.07.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 543/2013 z 11.06.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 542/2013 z 11.06.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszanie 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 540/2013 z 10.06.2013 r. w sprawie sposobu postępowania z przekazywanymi Przewodniczącemu Rady Gminy Podegrodzie i Wójtowi Gminy Podegrodzie oświadczeniami majątkowymi 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 530/2013 z 04.04.2013 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 502/2013 z 04.04.2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 496/2013 z 27.03.2013 r. w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Podegrodzie oraz powołania Pełnomocnika Wójta ds. Systemu Zarządzania Jakością 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 485/2013 z 26.02.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 483/2013 z 25.02.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 21.08.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 471/2013 z 21.01.2013 r. w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Bąk – Kierownika Referatu Obsługi Placówek Oświatowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie do załatwiania spraw związanych z podpisywaniem pism urzędowych wychodzących z Urzędu Gminy Podegrodzie oraz do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 05.03.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 489/2013 z 04.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie na lata 2013-2020 05.03.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 480/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 25.02.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 477/2013 z 01.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 04.02.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 475/2013 z 39.01.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 01.02.2013
więcej »»»
Zarządzenie Nr 467/2013 z 09.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 09.01.2013
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie