Obwieszczenia

2013 rok

 
data publikacji:  09-01-2013 | 07:28
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2017 | 10:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31.12.2013 r.

informujące,że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec, nie zostanie zakończone w terminie określonym przepisami ustawy kodeks postępowania administracyjnego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28.11.2013 r.

o dostarczeniu raportu w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14.10.2013 r.

informujące o przedłużeniu załatwienia sprawy   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 08.10.2013 r.

informujące o zobowiązaniu inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 04.08.2013 r.

informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Skup i magazynowanie surowców wtórnych: papier, folia, złom, zużyta elektronika, metale kolorowe w Stadłach”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 22.08.2013 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w miejscowości Podegrodzie”.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20.08.2013 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29.07.2013 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu”.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 03.06.2013 r.

informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw o dobudowę zbiornika o pojemności 32 m3 na olej napędowy w Brzeznej 420".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 26.03.2013 r.

informujące o wniesieniu kolejnych odwołań od wydanej w dniu 19.02.2013 r., znak: ROS.KO-7624-1-10/10 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 18.03.2013 r.

informujące o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 19.02.2013 r., znak: ROS.KO-7624-1-10/10 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 19.02.2013 r.

informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 01.02.2013 r.

informujace o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14.01.2013 r.

informujace o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu dowodu oraz o wydaniu zawiadomienia informującego o ponownym zakończeniu gromadzenia materiału dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie