budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (Dokumenty)

Konsultacje społeczne

 
data publikacji:  09-11-2012 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  09-11-2012 | 10:01
Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwziecia

pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"   więcej »»»

druk uwag i wniosków

...   więcej »»»

Obwieszczenie 1 Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 9.11.2012 r. informujące że w tut,. organie został złożony raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"   więcej »»»

Obwieszczenie 2 Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 9.11.2012 r. informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie