sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2012 roku

2012 rok

 
data publikacji:  07-09-2012 | 10:46
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2012 | 08:40
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Podegrodzie

za I półrocze 2012 r   więcej »»»

Informacja opisowa z wykonania budżetu

za I półrocze 2012 r   więcej »»»

realizacja przedsięwzięć ujęte w WPF Gminy Podegrodzie

w I półroczu 2012 r   więcej »»»

wykonanie budżetu

za I półrocze 2012   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie