2012 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  13-02-2012 | 11:35
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2015 | 12:13
Uchwała Nr XXVII/279/2012 z 21.12.2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Podegrodzie 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/278/2012 z 21.12.2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/277/2012 z 21.12.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/276/2012 z 21.12.2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/275/2012 z 21.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniawysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/274/2012 z 21.12.2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/273/2012 z 21.12.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/272/2012 z 21.12.2012 w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/271/2012 z 21.12.2012 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obowiązkowego zadaniawłasnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/270/2012 z 21.12.2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 21.12.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/269/2012 z 21.12.2012 w sprawie ozpatrzenia skargi z dnia 10.10.2012 roku na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/268/2012 z 21.12.2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Stadłach na rzecz jej użytkownika wieczystego 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/267/2012 z 21.12.2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszanka do gminnego zasobu nieruchomości 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/266/2012 z 21.12.2012 w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/265/2012 z 21.12.2012 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2013-2015 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/264/2012 z 21.12.2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/263/2012 z 21.12.2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/262/2012 z 21.12.2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/158/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XXV/238/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012 roku 18.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/261/2012 z 21.12.2012 - Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2013 17.01.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/260/2012 z 21.12.2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na lata 2013-2020 17.01.2013
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie