Karty informacyjne

2012 rok

 
data publikacji:  31-01-2012 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2013 | 09:01
karta informacyjna 108/2012

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o nr ewidencyjnej 560, położonej w miejscowości Stadła.   więcej »»»

karta informacyjna 107/2012

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce o nr ewidencyjnej 131/4, położonej w miejscowości Rogi   więcej »»»

karta informacyjna 106/2012

Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew na działce o nr ewidencyjnym 246 położonej w miejscowości Gostwica, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

karta informacyjna 105/2012

Decyzja umarzająca wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunek śliwa tarnina. Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek jesion na działce o nr ewidencyjnym 203 położonej w miejscowości Naszacowice, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

karta informacyjna 104/2012

wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 9 szt. drzewa gatunek sosna na działce o nr ewidencyjnej 532/1, położonej w miejscowości Brzezna   więcej »»»

karta informacyjna 103/2012

Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 sztuk drzew na działce o nr ewidencyjnym 78 położonej w miejscowości Olszana, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

karta informacyjna 102/2012

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce o nr ewidencyjnym 250 położonej w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

karta informacyjna 101/2012

wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunek lipa na działce o nr ewidencyjnej 246, położonej w miejscowości Gostwica   więcej »»»

karta informacyjna 100/2012

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów na działce o nr ewidencyjnym 703 położonej w miejscowości Brzezna   więcej »»»

karta informacyjna 99/2012

Decyzja umarzająca wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa owocowego gatunek -orzech i decyzja odmawiająca na wycinkę 1 szt. drzewa gatunek dąb na działce o numerze ewidencyjnym 366 położonej w miejscowości Gostwica   więcej »»»

karta informacyjna 98/2012

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewidencyjnym 254 położonej w miejscowości Długołęka - Świerkla   więcej »»»

karta informacyjna 97/2012

wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na działce o nr ewidencyjnej 78, położonej w miejscowości Olszana   więcej »»»

karta informacyjna 96/2012

wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na działce o nr ewidencyjnej 250, położonej w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

karta informacyjna 95/2012

wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na działce o nr ewidencyjnej 203 , położonej w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

karta informacyjna 94/2012

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa – lipy, rosnącej na działce o nr ewidencyjnym 384/1 położonej w miejscowości Długołęka - Świerkla   więcej »»»

karta informacyjna 93/2012

Decyzja zezwalająca na usunięcie 59 sztuk drzew (55 szt. gatunek akacja i 4szt. drzew gatunek wrzos), rosnących na działce o nr ewidencyjnym 216 położonej w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

karta informacyjna 92/2012

Decyzja odmawiająca zgody na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na działce o nr ewidencyjnym 582/16 położonej w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

karta informacyjna 91/2012

Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z droga krajową nr 28"   więcej »»»

karta informacyjna 90/2012

wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie krzewów na działce ewidencyjnej nr 703, położonej w miejscowości Brzezna   więcej »»»

karta informacyjna 89/2012

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. nr 661 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

karta informacyjna 88/2012

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na działce ewid.254 w miejscowości Długołęka Świerkla.   więcej »»»

karta informacyjna 87/2012

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16.10.2012 znak: ROS.KO.7624-1-10/10 dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie działek, stanowiącym załącznik nr 1 do postanowienia Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27.08.2012 r., znak: ROS.KO-7624-1-10/10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” wszczętego na wniosek Inwestora tj. Powiatu Nowosądeckiego   więcej »»»

karta informacyjna 86/2012

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na działce ewid.233 w miejscowości Podrzecze   więcej »»»

karta informacyjna 85/2012

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na działce ewid.312/1 w miejscowości Stadła   więcej »»»

karta informacyjna 84/2012

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ewid.77/2 w miejscowości Olszana   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie