sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

2011 rok

 
data publikacji:  13-01-2012 | 14:13
data ostatniej modyfikacji:  07-09-2012 | 11:53
wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenie spłat na raty, pomoc publiczna

w 2011 roku   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-PDP   więcej »»»

sprawodanie o stanie środków na rachunku bankowym

Rb-ST   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności

Rb-UN   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań

Rb-UZ   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

informacja opisowa

z wykonania budżetu gminy w 2011 roku   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

za 2011 rok   więcej »»»

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Podegrodzie

za 2011 rok   więcej »»»

informacje określone w art.37 ustawy o finansach publicznych

.   więcej »»»

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rb-27S   więcej »»»

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Rb-28S   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie