Obwieszczenia

2012 rok

 
data publikacji:  04-01-2012 | 11:39
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2013 | 09:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14.12.2012 r.

informujace o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”,   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29.11.2012 r.

informujące o przedłużeniu załatwienia sprawy dla postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9.11.2012 r.

informujące że w tut,. organie został złożony raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9.11.2012 r.

informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w prowadzonym postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 26.10.2012 r.

informujące o wniesieniu zażalenia od wydanego w dniu 16.10.2012 r. postanowienia Wójta Gminy Podegrodzie w sprawie prostowania omyłek pisarskich   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16.10.2012 r.

informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w wykazie działek stanowiącym załącznik nr 1 do postanowienia Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2012 r., znak: ROS.KO-7624-1-10/10 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 02.10.2012 r.

informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw o dobudowę zbiornika o pojemności 32 m3 na olej napędowy w Brzeznej 420".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27.09.2012 r.

informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20.09.2012 r.

informujące o wniesieniu kolejnego zażalenia od wydanego w dniu 27.08.2012 r. postanowienia Wójta Gminy Podegrodzie nakładającego na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 12.09.2012 r.

informujące o wniesieniu zażalenia od postanowienia Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27.08.20   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmiec

z dnia 28.08.2012   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmiec

z dnia 27.08.2012   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27.08.2012

informujące o wydanym Postanowieniu o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.:"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmiec z dnia 31.07.2012

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmiec z dnia 17.07.2012

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28.06.2012

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 06.06.2012

informujące o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodziez dnia 30.03.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodziez dnia 30.03.2012 r., znak: ROS-KO.6220.10.2011 informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z 2 marca 2012 roku

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie nie nakałdające na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 2 marca 2012 r., znak: ROS-KO.6220.10.2011 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z 22 lutego 2012 roku

informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z 16 lutego 2012 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynek usługowo-przemysłowy"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z 9 lutego 2012 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9.02.2012 r. informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcji zagęszczonych soków w Olszanej na działce nr ew. 271/5 oraz wykonanie studni do poboru wód podziemnych na działkach 297, 298 i 300 w Olszanej, gm. Podegrodzie, pow. nowosądecki   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z 4 stycznia 2012 roku

informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie