Obwieszczenia

2011

 
data publikacji:  30-08-2011 | 13:36
data ostatniej modyfikacji:  30-08-2011 | 13:36
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
   
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 sierpnia 2011 roku 30.08.2011

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

 

o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach przystosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

              Na podstawie art. 16§ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Podegrodzie                      Nr 308/XLI/2002 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, Wójt Gminy Podegrodzie podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na  dzień 9  października  2011 r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.   

Sołectwo Podegrodzie

Szkoła Podstawowa w Podegrodziu

/Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych/  Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.

2.   

Sołectwo Naszacowice

Świetlica Wiejska w Naszacowicach

3.   

Sołectwo Gostwica

Szkoła Podstawowa w Gostwicy

4.   

Sołectwo Olszana

Szkoła Podstawowa w Olszanie

/Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

5.   

Sołectwo Brzezna bez przysiółka Litacz

Szkoła Podstawowa w Brzeznej

6.   

Sołectwo Podrzecze

Strażnica OSP w Podrzeczu

7.   

Sołectwo Długołęka-Świerkla

Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli

8.   

Sołectwo Stadła

Szkoła Podstawowa w Stadłach

9.   

Sołectwo Olszanka

Szkoła Podstawowa w Olszance

10.            

Sołectwo Chochorowice

Dom Parafialny w Brzeznej - Strzygańcu

11.            

Sołectwo Brzezna przysiółek Litacz

Szkoła Podstawowa w Brzeznej - Litaczu

12.            

Sołectwo Mokra Wieś

Strażnica OSP w Mokrej Wsi

13.            

Sołectwo Juraszowa

Strażnica OSP w Juraszowej

/Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

14.            

Sołectwo Rogi

Szkoła Podstawowa w Rogach

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 9 października 2011 r. w godzinach od  700  do 2100.

Obwieszczenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej a jeden egzemplarz obwieszczenia jest przekazywany niezwłocznie komisarzowi wyborczemu.                                                     

                                                                                          Wójt  Gminy  Podegrodzie

                                                                                            (-)   mgr  Małgorzata Gromala

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie