sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2011 roku

2011 rok

 
data publikacji:  02-08-2011 | 11:11
data ostatniej modyfikacji:  05-09-2011 | 09:31
sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

Infromacja opisowa z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2011 roku   więcej »»»

wykonanie budżetu gminy

za I kw. 2011   więcej »»»

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Podegrodzie

za I półrocze 2011 r.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie