karty informacyjne

karty informacyjne

 
data publikacji:  20-05-2011 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2012 | 11:37
karta informacyjna 22/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie” z wniosku Zespołu Doradcy ds. inwestycyjnych , Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248   więcej »»»

karta informacyjna 21/2011

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcji zagęszczonych soków w Olszanej na działce nr ew. 271/5 oraz wykonanie studni do poboru wód podziemnych na działkach 297, 298 i 300 w Olszanej, gm. Podegrodzie, pow. nowosądecki"   więcej »»»

karta informacyjna 20/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budynek usługowo – produkcyjny”   więcej »»»

karta informacyjna 19/2011

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 8 grudnia 2011 znak: ROS-KO.6220.9.2011 nakładające na inwestora Sądecka Grupa Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o. o. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa zakładu produkcji zagęszczonych soków w Olszanej na działce nr ew. 271/5 oraz wykonanie studni do poboru wód podziemnych na działkach 297, 298 i 300 w Olszanej, gm. Podegrodzie, pow. nowosądecki”.   więcej »»»

karta informacyjna 18/2011

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2011 r. , znak: ROS-KO.6220.7.2011, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana węzła betoniarskiego na terenie Betoniarni Janik Sp. Jawna w Podegrodziu 357”, z wniosku firmy Betoniarni Janik Sp. Jawna, 33-386 Podegrodzie 357.   więcej »»»

karta informacyjna 17/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji zagęszczonych soków w Olszanej na działce nr ew. 271/5 oraz wykonanie studni do poboru wód podziemnych na działkach 297, 298 i 300 w Olszanej, Gm. Podegrodzie, pow. Nowosądecki”.   więcej »»»

karta informacyjna 16/2011

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 października 2011 r., znak: ROS.KO-7624-1-10/10, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”, z wniosku inwestora tj. Powiatu Nowosądeckiego z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz w imieniu, którego działa Pani Jolanta Wyrwa - przedstawiciel Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. J. adres do korespondencji: 30-732 Kraków, ul. Płk. Stanisława Dąbka 8.   więcej »»»

karta informcyjna 15/2011

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła i Podegrodzie, gmina Podegrodzie”   więcej »»»

karta informcyjna 14/2011

w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana węzła betoniarskiego na terenie Betoniarni Janik Sp. Jawna w Podegrodziu 357”.   więcej »»»

karta informcyjna 13/2011

Postanowienie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko co skutkuje brakiem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko   więcej »»»

karta informcyjna 12/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana węzła betoniarskiego na terenie Betoniarni Janik Sp. Jawna w Podegrodziu 357”, gmina Podegrodzie”, z wniosku Betoniarnia Janik, Spółka Jawna, 33-386 Podegrodzie 357   więcej »»»

karta informcyjna 11/2011

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 13 maja 2011 znak: ROS.KO-7624-1-11/10, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego ANMART w Podrzeczu, na działach nr 26, 27 i 28, gm. Podegrodzie” wniosku inwestora ANMART Sp. Jawna Ślusarek i Spółka, 33-300 Nowy Sącz   więcej »»»

karta informcyjna 10/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła i Podegrodzie, gmina Podegrodzie”, z wniosku Zespołu Doradcy ds. inwestycyjnych , Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248   więcej »»»

Karta informacyjna 9/2011

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   więcej »»»

karta informacyjna 8A/2011

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:Budowa Zakładu produkcyjnego ANMART w Podrzeczu, na dzialkach nr 26,27 i 28, gmina Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna 8/2011

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 13 maja 2011 znak: ROS.KO-7624-1-11/10, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Sklep i Serwis Samochodowy” z wniosku inwestora F.H.U. ALT-CAR S.C. Ryszard Duda, Piotr Chełmecki   więcej »»»

Karta informacyjna 7/2011

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 kwietnia 2011 znak: ROS..KO.6220.1.2011 nakładające na inwestora ANMART Sp. J. Ślusarek i Spółka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Elektrodowa 45 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa zakładu produkcyjnego ANMART w Podrzeczu, na działkach nr 26, 27, i 28, gm. Podegrodzie”.   więcej »»»

Karta informacyjna 6/2011

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 3 marca 2011 znak: ROS.KO.7624-1-10/10 uchylające Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 11 stycznia 2011 r. oraz nakładające na inwestora tj. Powiat Nowosądecki, 33-300 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniej obwodnicy nowego Sącza - połączenia m. Brzezna z drogą krajową nr 28”.   więcej »»»

Karta informacyjna 5/2011

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Sklep i serwis samochodowy”   więcej »»»

Karta informacyjna 4/2011

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza –połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”, 2. wyjaśnienia do raportu z dnia z dnia 12.07.2011 wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym 3. wyjaśnienia do raportu złożone przy piśmie z dnia 17 sierpnia 2011 r.   więcej »»»

Karta informacyjna 3/2011

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 2lutego 2011 znak: ROS..KO-7624-1-11/10, nakładające na inwestora F.H.U. ALT-CAR S.C. Ryszard Duda, Piotr Chełmecki obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. „Sklep i Serwis Samochodowy”.   więcej »»»

Karta informacyjna 2/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjnego ANMART w Podrzeczu, na działkach nr 26, 27, i 28, gm. Podegrodzie”, z wniosku „ANMART” Sp. J. Ślusarek i Spółka ul. Elektrodowa 45, 33-300 Nowy Sącz   więcej »»»

Karta informacyjna 1/2011

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 11 stycznia 2011 znak: ROS.KO.7624-1-10/10 nakładające na inwestora tj. Powiat Nowosądecki, 33-300 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniej obwodnicy nowego Sącza - połączenia m. Brzezna z drogą krajową nr 28”.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie