Uchwała budżetowa na 2011 rok

2011 rok

 
data publikacji:  07-03-2011 | 11:44
data ostatniej modyfikacji:  07-03-2011 | 12:00
Uchwała budżetowa na 2011 rok

Nr IV/32/2011 z 21 stycznia 2011 roku   więcej »»»

Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na 2011 rok

Uchwała Nr S.O.XI/426-3/29/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 lutego 2011 r.   więcej »»»

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Podegrodzie

Uchwała Nr S.O.XI/426-2/33/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 lutego 2011 r.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie