sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r

2010 rok

 
data publikacji:  16-02-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  31-05-2011 | 15:04
Wykaz

- udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, - wykaz kwoty dotacji otrzymanych z budzetów jednosteksamorządu terytorialnegooraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, - wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,   więcej »»»

wykonanie budżetu gminy za 2010 rok

.   więcej »»»

informacja opisowa z wykonania budżetu gminy

za 2010 rok   więcej »»»

sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym

Rb-ST   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiązań

Rb-UZ   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności

Rb-UN   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-PDP   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenie spłat na raty, pomoc publiczna

.   więcej »»»

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Podegrodzie

ustalonego na dzień 31.12.2010 r.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie