Zarządzenia

POŻYTEK PUBLICZNY

 
data publikacji:  14-02-2011 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  27-01-2020 | 12:53
Zarządzenie Nr 310/2020 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 270/2020 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»

Zarządzenie Nr 206/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 03.10.2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn.zm.) projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28.03 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników uzupełniającego otwartego konkursu ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   więcej »»»

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 26 luty 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 25 luty 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 luty 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”   więcej »»»

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 stycznia 2019 r.

powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   więcej »»»

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”   więcej »»»

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania i pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»

Zarządzenie Nr 879/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 11.09.2018r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn.zm.) projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 775/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 11.04.2018r.

w sprawie: ogłoszenia wyników uzupełniającego otwartego konkursu ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   więcej »»»

Zarządzenie Nr 760/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 01.03.2018r.

ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»

Zarządzenie Nr 756/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 28.02.2018r.

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 749/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 12.02.2018r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”   więcej »»»

Zarządzenie Nr 742/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 02.02.2018r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 736/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 24.01.2018r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 729/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 09.01.2018r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania i pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 728/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 09.01.2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”   więcej »»»

Zarządzenie Nr 725/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z 04.01.2018r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 644A/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9 października 2017r.

unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”   więcej »»»

Zarządzenie Nr 628C/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 7 września 2017r.

unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”   więcej »»»

Zarządzenie Nr 634/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2017r.

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi   więcej »»»

Zarządzenie Nr 632/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 15 września 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie