Obwieszczenia

2011 rok

 
data publikacji:  12-01-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2017 | 10:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 3 lutego 2012 r.

znak:ROS.KO-7624-1-4/09 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewizęcia pn.: wykonanie makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach ewid. 939/28, 1030/2, 939/72 obręb Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 22 grudnia 2011 r.

informujące o zapewnieniu udziału w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcji zagęszczonych soków w Olszanej na działce nr ew. 271/5 oraz wykonanie studni do poboru wód podziemnych na działkach 297, 298 i 300 w Olszanej, gm. Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 06.12.2011 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 6.12.2011 r. o wniesieniu odwołań od wydanej w dniu 14.10.2011 r., znak: ROS.KO-7624-1-10/10 decyzji Wójta Gminy Podegrodzie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 3.11.2011r

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonych na terenie Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 26.10.2011 r.

informujące o wydaniu deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wymiana węzła betoniarskiego na terenie Betoniarni Janik Sp. Jawna w Podegrodziu 357   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”.   więcej »»»

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonych na terenie Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2011 r.

informujące o wydaniu decyzji o środowisklowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Rozbudpowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 27 września 2011 r.

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczacej wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z droga krajową nr 28   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”, wszczętego na wniosek inwestora   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z 15.09.2011 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gmminy Podegrodzie z dnia 7.09.2011 r. informujące o wydaniu postanowienia dnia 7.09.2011 r., znak: ROS-KO.6220.6.2011

postanowiono nie nakładać na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31.08.2011 r.

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/28, 939/72, 1030/2, obręb Podegrodzie".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 18.08.2011 r.

informujące o zapewnieniu społeczeństwu udziału w prowadzonym postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 18.08.2011 r.

o złożeniu uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn."Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" na środowisko i o wystąpieniu do organu właściwego do wydania opinii   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 12.08.2011 r.

O PRZESUNIECIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA PN.: "BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY NOWEGO SACZA - POŁĄCZENIE M. BRZEZNA Z DROGAĄ KRAJOWĄ NR 28:   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie"   więcej »»»

„Budowa zakładu produkcyjnego ANMART w Podrzeczu, na działkach nr 26,

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego ANMART w Podrzeczu, na działkach nr 26,   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29.07.2011 r.

informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/28, 939/72, 1030/2,obręb Podegrodzie"   więcej »»»

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28

wszczęte na wniosek inwestora tj. Powiatu Nowosądeckiego z siedzibą ul. Jagiellońska 33   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy podegrodzie z dnia 10.06.2011 r.

o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.:"wykonanie makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/28, 939/72, 1030/2 obręb Podegrodzie"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 10.06.2011 r.

informujące o przedłożeniu raportu i o wystąpieniu do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dla postępowania pn.: "wykonanie makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/28, 939/72, 1030/2 obręb Podegrodzie"   więcej »»»

Obwieszczenie z dnia 26.05.2011 r.

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego ANMART w Podrzeczu, na działkach nr 26, 27 i 28, gm. Podegrodzie”.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie, informujace o wydaniu w dniu 13 maja 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Sklep i Serwis Samochodowy”, realizowanego na działce o numerze ewid. 354/4 położonej w miejscowości Stadła   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie informujące o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dla postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie