2005 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  05-07-2006 | 14:54
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2012 | 11:20
Uchwała Nr 165/XXVIII/2005 w sprawie programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 163/XXVIII/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/IX/2003 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 176/XXIX/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Podegrodzie 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 160/XXVII/2005 budżet gminy na 2005 rok 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 158/XXVII/2005 w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez rodzinę w 2005 r. na dożywianie. 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 157/XXVII/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/IX/2003 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 czerwca 2003r. 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 156/XXVI/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 155/XXVI/2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Podegrodzie 12.05.2005
więcej »»»
Uchwałą Nr 154/XXVI/2005 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do uzgodnienia regulaminu wynagradzania 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 153/XXVI/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Podegrodzie. 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 162/XXVIII/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu ... ZOPO 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 173/XXIX/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 137/XXIII/04... 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 172/XXIX/2005 w sprawie zmainy uchwały Nr 50/VIII/2003 .... 12.05.2005
więcej »»»
 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie