2005 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  05-07-2006 | 14:54
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2012 | 11:20
Uchwała Nr 175/XXIX/2005 z 31.03.2005 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw 25.05.2012
więcej »»»
Uchwała Nr 207/XXXVII/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 202/XXXV/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 201/XXXV/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 200/XXXV/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 199/XXXIV/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 25/III/2002 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 198/XXXIV/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 167/XXIX/2005 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 196/XXXIV/2005 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 194/XXXIV/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 185/XXXI/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ... 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 184/XXXI/2005 w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 183/XXXI/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 308/XLI/2002 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 180/XXXI/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 214/XXXVII/2005 w sprawie programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi ... 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała budżetowa Gminy Podegrodzie na 2006 rok Nr 209/XXXVII/2005 05.01.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 171/XXIX/2005 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu 24.11.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 159/XXVII/2005 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu 24.11.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 169/XXIX/2005 w sparwie określenia zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 168/XXIX/2005 w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze świadczone przez opieku.. 12.05.2005
więcej »»»
Uchwała Nr 167/XXIX/2005 w sprawie pzryjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ..... 12.05.2005
więcej »»»
 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie