raporty

karty informacyjne

 
data publikacji:  17-03-2010 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2010 | 13:59
Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodza po wale przeciwpowodziowym

Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia   więcej »»»

 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE