decyzje i postanowienia

karty informacyjne

 
data publikacji:  17-03-2010 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2011 | 09:23
2010/B/27

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. 526 w miejscowości Stadła   więcej »»»

2010/B/26

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. 249 w miejscowości Olszana   więcej »»»

2010/B/25

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. 353/8 w miejscowości Olszana   więcej »»»

2010/B/24

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 532 w miejscowości Stadła   więcej »»»

2010/B/23

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zakładu blacharskiego o część lakierniczą, biurową i myjnię samochodową na działkach ew. nr 653/1, 660/1 i 661/1 w Brzeznej”   więcej »»»

2010/B/22a

Zezwolenie na usunięcie drzew na działkach ew. 101 w m. Chochorowice i 476/1 w m. Brzezna   więcej »»»

2010/B/22

Postanowienie dotyczące nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zakładu blacharskiego o część lakierniczą, biurową i myjnię samochodową na działkach ew. nr 653/1, 660/1 i 661/1 w Brzeznej”.   więcej »»»

2010/B/21

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 221 w miejscowości Rogi   więcej »»»

2010/B/20

Postanowienie nakładające na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: ”Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym” na środowisko w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 i sporządzenia raportu.   więcej »»»

2010/B/19

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 256 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

2010/B/18

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 190 w miejscowości Juraszowa   więcej »»»

2010/B/17

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 189 w miejscowości Juraszowa   więcej »»»

2010/B/16

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 76 w miejscowości Olszana   więcej »»»

2010/B/15

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 411 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2010/B/14

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię z budynkiem socjalnym i magazynem zlokalizowaną w Olszanie na działce nr 36”   więcej »»»

2010/B/13

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. nr 260/1 w miejscowości Stadła   więcej »»»

2010/B/12

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. nr 553 w Brzeznej, 136 w Podrzeczu, 322 w Długołęce Świerkli, 230 w Gostwicy stanowiących działki drogowe dróg powiatowych   więcej »»»

2010/B/11

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 262/4 w miejscowości Podrzecze   więcej »»»

2010/B/10

Postanowienie nakładające na inwestora tj. Powiat Nowosądecki obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

2010/B/09

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 62 w miejscowości Podrzecze   więcej »»»

2010/B/08

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 582/20 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

2010/B/07

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 377/1 w miejscowości Stadła   więcej »»»

2010/B/06

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 808/1 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/B/05

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 412/2 i 412/3 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

2010/B/04

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 587 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie