decyzje i postanowienia

karty informacyjne

 
data publikacji:  17-03-2010 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2011 | 09:23
2010/B/51

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 309/2 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

2010/B/50

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 313 w miejscowości Długołęka Świerkla   więcej »»»

2010/B/49

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

2010/B/48

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa do istniejącego budynku przechowalni owoców i warzyw wraz z zapleczem socjalno - administracyjnym budynku przechowalni wraz z sortownią oraz infrastruktury technicznej na działkach 268, 269, 270”.   więcej »»»

2010/B/47

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 716/2 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/B/46

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 741 w miejscowości Olszana   więcej »»»

2010/B/45

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 199/1 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

2010/B/44

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 256 w miejscowości Długołęka Świerkla   więcej »»»

2010/B/43

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. 726/1 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/B/42

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 295 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

2010/B/41

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 34 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/B/40

Zezwolenie na usunięcie drzew na działkach ew. 394 oraz 836/1 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/B/39

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 594 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

2010/B/38

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 619 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/B/37

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. 293/3w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

2010/B/36

Zezwolenie na usunięcie drzew na działkach ew. 394 oraz 836/1 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/B/35

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. 647/2 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2010/B/34

Decyzja o odmowie wydania na rzecz spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa progu stabilizującego dno w obrębie istniejącego ujęcia wody na rzece Dunajec”.   więcej »»»

2010/B/33

Zezwolenie na usunięcie drzew na działkach ew. 1026 oraz 1024/1 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2010/B/32

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 357/1 w miejscowości Podrzecze   więcej »»»

2010/B/31

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 469/1 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2010/B/30

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 916/4 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/B/29

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym"   więcej »»»

2010/B/28

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. 254/1 i 254/3 w miejscowości Olszana   więcej »»»

2010/B/27a

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Przywracanie ciągłości biologicznej cieku -Przebudowa brodu na Potoku Gajduszowiec w miejscowości Długołęka - Świerkla, gmina Podegrodzie, pow. nowosądecki, woj. małopolskie”.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie