wnioski

karty informacyjne

 
data publikacji:  17-03-2010 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  23-12-2010 | 13:57
2010/A/56

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 716/2 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/A/55

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 741 w miejscowości Olszana   więcej »»»

2010/A/54

Budowa warsztatu naprawy samochodów wraz ze sklepem z częściami samochodowymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 354/4 w Stadłach.   więcej »»»

2010/A/53

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 309/2 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

2010/A/52

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową 28   więcej »»»

2010/A/51

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 313 w miejscowości Długołęka Świerkla   więcej »»»

2010/A/50

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 199/1 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

2010/A/49

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 256 w miejscowości Długołęka Świerkla   więcej »»»

2010/A/48

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 726/1 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/A/47

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 110 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/A/46

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 619 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/A/45

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 295 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

2010/A/44

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 293/3 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

2010/A/43

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Dobudowie do istniejącego budynku przechowalni owoców i warzyw wraz z zapleczem socjalno - administracyjnym budynku przechowalni wraz z sortownią oraz infrastruktury technicznej na działkach 268, 269, 270”.   więcej »»»

2010/A/42

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 110/2 oraz 136/4 w miejscowości   więcej »»»

2010/A/41

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 34 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/A/40

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 394 oraz 836/1 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2010/A/39

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 647/2 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2010/A/38

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działkach ew. 1026 oraz 1024/1 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2010/A/37

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opinii dla budowy progu stabilizującego dno rzeki Dunajec m. Podegrodzie /Stary Sącz   więcej »»»

2010/A/36

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 357/1 w miejscowości Podrzecze   więcej »»»

2010/A/35

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 526 w miejscowości Stadła   więcej »»»

2010/A/34

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 469/1 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2010/A/33

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 594 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

2010/A/32

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. 249 w miejscowości Olszana   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie