sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

2009 rok

 
data publikacji:  15-03-2010 | 09:48
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2010 | 08:43
wykonanie budżetu gminy za 2009 rok

informacja opisowa z wykonania budżetu gminy wykonanie budżetu za 2009 rok   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań

Rb-UZ-1, Rb-UZ-2   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności

Rb-UN   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym

Rb-ST   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-PDP   więcej »»»

wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenie spłat na raty, pomoc publiczna

.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie