Kontrole

INNE

 
data publikacji:  18-02-2010 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  25-02-2019 | 14:13
Protokół z 28.01.2019

kontroli ZUS   więcej »»»

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PODEGRODZIE   więcej »»»

Informacja pokontrolna

budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu   więcej »»»

Budowa placu zabaw w Stadłach

oraz promocja projektu   więcej »»»

Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej

na terenie Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Protokół z kontroli doraźnej

w trybie uproszczonym, której przedmiotem było wykorzystanie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki lekarskiej w szkołach.   więcej »»»

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PODEGRODZIE (na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2016 r., poz 1829, z późn. zm.)   więcej »»»

Protokół kontroli

cmentarz komunalny w Podegrodziu   więcej »»»

Wystąpienie pokontrolne RIO

...   więcej »»»

Wystąpienie pokontrolne

wykorzystanie przez Gminę środków przyznanych w 2015 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych   więcej »»»

Protokół kontroli

Nr DEL-NS 203/2016   więcej »»»

raport z kontroli wraz listą kontrolną

zadania pn. „Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu”   więcej »»»

Informacja pokontrolna

z realizacji projektu pn. "Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu"   więcej »»»

Informacja pokontrolna

z zakresu zamówień publicznych dotyczących zadania pn. "Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu"   więcej »»»

Protokół kontroli Nr DEL-NS 38/2016

składowisko odpadów komunalnych   więcej »»»

Informacja pokontrolna

kontrola na zakończenie realizacji projektu   więcej »»»

Informacja pokontrolna

kontrola z zakresu zamówień publicznych   więcej »»»

Wynik kontroli

prawidłowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013 roku   więcej »»»

Wynik kontroli

prawidłowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2012 roku   więcej »»»

Protokół z kontroli

przegląd ustaleń pozwolenia wodno-prawnego z dnia 11.08.2006 znak ORL.II.6223-28/06   więcej »»»

Wystąpienie pokontrolne

kontrola realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch" realizowany w roku 2013 - edycja I   więcej »»»

Protokół Nr 037/2015

z kontroli inwestycji "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie   więcej »»»

Notatka

z kontroli uproszczonej - budowa Gminnego Żłobka w Podegrodziu, budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu   więcej »»»

Notatka

z kontroli uproszczonej - Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Gostwicy   więcej »»»

Protokół kontroli

Gminnej Oczysczalni Ścieków w Podrzeczu od 23.03.2015 do 13.04.2015r.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie