Obwieszczenia

2010 rok

 
data publikacji:  11-01-2010 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  31-12-2010 | 14:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29.12.2010 r.

o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., Al. Batorego 90, 33-310 Nowy Sącz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/19, 1030, 939/28 obręb Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28.12.2010 r.

o umorzeniu postępwonia administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 23.02.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 14.12.2010 r.

„Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”,   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 10.12.2010 r.

o uzyskanych opiniach RDOŚ i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dla przrdsięwzxięcia pn." Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-polączenie m. Brzezna a drogą krajowa nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 12.11.2010 r.

„Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29.10.2010 r.

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 15.10.2010 r.

o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 24.09.2010 informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym"   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 24.09.2010 informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym"   więcej »»»

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia

pn:„Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”,   więcej »»»

OBWIESZCZENIE w sprawie zakończenia gromadzenia materialu dowodowego

dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”   więcej »»»

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla prowadzonego postępowania administracyjnego dla przedsięwziecia

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28   więcej »»»

Dopuszczenia organizacji społecznej Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu do udziału na prawach strony w postępowaniu

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywalu rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/19, 1030, 939/28 obręb Podegrodzie.   więcej »»»

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obejscia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przecipowodziowym".   więcej »»»

Obwieszczenie o przedłozeniu raportu i o wystąpieniu do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

pn.:"Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym".   więcej »»»

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

dla przedsięwzięcia polegającego na na wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywału rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/19, 1030, 939/28 obręb Podegrodzie   więcej »»»

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zakładu blacharskiego o część lakierniczą, biurową i myjnię samochodową

na działkach ew. nr 653/1, 660/1 i 661/1 w Brzeznej.   więcej »»»

Obwieszczenie o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".   więcej »»»

Obwieszczenie o wydanym przez Wójta Gminy Podegrodzie Postanowieniu znak: ROS.KO-7624-1-4/10 w sprawie

„Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

„Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar

Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”   więcej »»»

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia

"Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodzowym"   więcej »»»

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu dla przedsięwzięcia

"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połaczenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"   więcej »»»

Obwieszczenie dotyczące postanowienia z dnia 29 kwietnia 2010 r. znak: ROS.KO-7624-1-1/10

Budowa Obejścia wsi Brezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym   więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię z budynkiem socjalnym i magazynem zlokalizowaną w Olszanie na działce nr 36 "   więcej »»»

 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie