2010 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  17-11-2009 | 09:41
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2015 | 11:36
Uchwała Nr III/29/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Podegrodzie 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/28/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 331/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25.02.2010 r. 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/26/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/24/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/23/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Podegrodzie do wystawienia weksla in blanco 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/22/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/21/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr Nr 381/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28.09.2010r., 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/20/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 380/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/19/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 379/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010 r. 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/18/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwała Nr 313/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/17/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za I p 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr III/16/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 14.01.2011
więcej »»»
Uchwała Nr II/15/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 23.12.2010
więcej »»»
Uchwała Nr II/14/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 23.12.2010
więcej »»»
Uchwała Nr II/13/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych 23.12.2010
więcej »»»
Uchwała Nr II/12/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socj 23.12.2010
więcej »»»
Uchwała Nr II/11/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 23.12.2010
więcej »»»
Uchwała Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publi 23.12.2010
więcej »»»
Uchwała Nr II/9/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu 23.12.2010
więcej »»»
Uchwała Nr II/8/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu 23.12.2010
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie