2002 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  22-09-2004 | 12:07
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2012 | 13:31
Uchwała Nr 274/XXXVI/2002 w sprawie Statutu Gminy Podegrodzie 25.05.2012
więcej »»»
Uchwała Nr 26/III/2002 w sprawie powołania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Podegrodzie 13.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 24/III/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości 13.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 25/III/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XXIII/93 w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów ... 13.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 7/II/2002 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu... 02.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 8/II/2002 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 02.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 10/II/2002 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 02.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 12/II/2002 akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnych na leśne 02.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 9/II/2002 w sprawie ustalenia diet dla radnych 02.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 4/II/2002 w sprawie zmiany Statutu Gminy Podegrodzie 02.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 5/II/2002 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu 02.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 6/II/2002 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku... 02.12.2002
więcej »»»
Uchwała Nr1/I/2002 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady 18.11.2002
więcej »»»
Uchwała Nr 2/I/2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 18.11.2002
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie