2004 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  09-09-2004 | 13:46
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Zarządzenie Nr 256/2004 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli 24.08.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 227/2004 w sprawie szczegółowego wykazu dróg remontowanych w ramach usuwania skutków klęsk 18.08.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 253/2004w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Rogach 16.08.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 254/2004 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Wiejskiego Przedszkola w Podegrodziu 16.08.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 255/2004 w sprawie powołania Komisji Przeargowej 16.08.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 252/2004 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli 16.08.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 249/2004 w sprawie powołania komisji do odbioru akietu promocyjnego oraz albumu 02.08.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 250/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uładzie wykonawczym 02.08.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 243/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 16.07.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 240/2004 w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego 12.07.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 241/2004 w sprawie dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowch samochodów osobowych 12.07.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 238/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającejpostępowanie 07.07.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 236/2004 w sprawie przeprowadzenia kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych 07.07.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 231/2004 w sprawie zasad funkcjonowania Gminnej Hali Sportowej w Brzeznej 28.06.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 228/2004 w sprawie powołania Komisji Konursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora 28.06.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 229/2004 w sprawie powołania Komisji Konursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora 28.06.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 230/2004 w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora 28.06.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 224/2004 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Podegrodziu 18.06.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 218/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 193/2004 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 19 kwietnia 2004 rok 01.06.2004
więcej »»»
Zarządzenie Nr 217/2004 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy spraw związanych z podpisywaniem pism urzędowych wychodzących z 31.05.2004
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie