2004 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  24-08-2004 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Nr 130/XXII/2004 w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystaniaz wód 18.06.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 129/XXII/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości 18.06.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 128/XXII/2004 w sprawie zaminy uchwały Nr 111/XVII/2004 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2004 roku 18.06.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 127/XXII/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 roku... 18.06.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 126/XXII/2004 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków 18.06.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 125/XXII/2004 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2004 rok 18.06.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 124/XX/2004 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok 30.04.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 123/XIX/2004 w sprawie zamiany gruntów 29.04.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 122/XIX/2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr 69/X/2003 29.04.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 121/XIX/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr 111/XVII/2004 29.04.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 118/XIX/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. 29.04.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 117/XVIII/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości 29.03.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 116/XVIII/2004w sprawie sprzedaży nieruchomości 29.03.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 115/XVII/2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli... 29.03.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 114/XVIII/2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 29.03.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 113/XVIII/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2004. 29.03.2004
więcej »»»
Uchwała budżetowa na 2004 rok Nr 112/XVIII/2004 29.03.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 109/XVII/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości 25.02.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 108/XVII/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości 25.02.2004
więcej »»»
Uchwała Nr 107/XVII/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości 25.02.2004
więcej »»»
 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie