OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

RADNI

WÓJT GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

SKARBNIK GMINY

SEKRETARZ GMINY

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

DYREKTOR BIBLIOTEKI GMINNEJ

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Zastępca Kierownika OPS

Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostwicy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszance

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podegrodziu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stadłach

Dyrektor Gimnazjum w Brzeznej

Dyrektor Gimnazjum w Podegrodziu

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Brzeznej

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

Dyrektor Gminnego Żłobka w Podegrodziu

Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomo

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Refereatu Administracji i Spraw Obywatelskich

Kierownik Refereatu Administracji, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Kierownik Referatu zarządzania drogami i cmentarzami

Zespół stanowisk ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Stanowisko ds.organizacyjno-finansowych

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie