Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2020 | 08:36

Zmiana ogłoszenia i siwz 1 i 2 „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” - II 02.08.2017
więcej »»»
„Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” 14.07.2017
więcej »»»
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” część nr I, II 07.07.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE - Zmiana i wyjaśnienie treści siwz nr 1: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu 20.06.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Do Lorków” w miejscowości Brzezna” cz. I „Remont drogi gminnej Do Platy (Sołtystwo) w miejscowości Długołęka – Świerkla” cz. II „Remont drogi gminnej „Do Średniawy” w miejscowości Gostwica” cz. III „Remont drogi gminnej Stara Droga koło św. Anny w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Uliczka (koło Czerkowskiego w stronę Kościoła) w miejscowości Podegrodzie” cz. V „Remont przepustu i drogi gminnej w stronę Działów Dolnych w miejscowości Olszanka” cz. VI „Remont drogi gminnej Do Lasu (w kierunku Słomki) w 09.05.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Sprzedaż i dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Gminy Podegrodzie w 2017 roku” 08.05.2017
więcej »»»
Zmiana i wyjaśnienia treści siwz nr 1: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” – część I „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu” – część II a „Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu” – część nr II b 24.04.2017
więcej »»»
Wyjaśnienie i zmina treści siwz nr 1: Przebudowa drogi gminnej 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 - 2+100,00 24.02.2017
więcej »»»
Wyjaśnienie i zmiana siwz nr 1 i 2: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu 10.02.2017
więcej »»»
Wyjaśnienie treści siwz nr 1: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.035.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” 09.11.2016
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III 19.08.2016
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1, wyjasnienie i zmiana treści siwz nr 1, Wwyjaśnienie siwz nr 2: : Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej 27.07.2016
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania - II 26.07.2016
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1 i 2, wyjasnienia i zmiana siwz nr nr 1 i 2 i 3: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2016/2017 26.07.2016
więcej »»»
Zmiana treści siwz nr 1: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II 20.07.2016
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE DOT. CZĘŚCI NR I: Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku 05.07.2016
więcej »»»
Unieważnienie nr 1, unieważnienie części nr 9, 10 i 11: : Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 01.07.2016
więcej »»»
REMONT DROGI GMINNEJ GRANICZNA W KIERUNKU ŁYSEJ GÓRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA, REMONT DROGI GMINNEJ OLSZANA -OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ OLSZANA - OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, REMONT DROGI GMINNEJ DO BOBAKA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DO BOBAKA NR 293640K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA W KM. 1+130 - 1+380, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ZA LAS NR 293695K W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE W KM. 0+200 - 0+465 02.06.2016
więcej »»»
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Gostwicy- etap I - roboty ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie, ściany parteru, słupy, strop nad parterem, schody 25.05.2016
więcej »»»
Zmiana treści siwz nr 1 i 2, zmiana ogłoszenie nr 1: Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II 10.05.2016
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie