Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2020 | 08:36

UNIEWAŻNIENIE„Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” II 18.12.2017
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018 13.12.2017
więcej »»»
„Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie” w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II”. 01.12.2017
więcej »»»
Wyjaśnienie siwz nr 1, 2: „Przygotowanie terenu pod inwestycję „Budowa Ośrodka Zdrowia i Apteki” w Brzeznej” 16.11.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE„Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” 08.11.2017
więcej »»»
WYJASNIENIE SIWZ NR 1: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie” 07.11.2017
więcej »»»
„Remont mostu w ciągu drogi gminnej Pazganówka nr 293629 K w miejscowości Olszana w km 0+049 – 0+059” „Remont kładki w ciągu drogi gminnej Do Zakonnic nr 293624 K w miejscowości Olszana w km 0+004 – 0+012”. 30.10.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Remont drogi gminnej Wzory nr 293748 K w miejscowości Mokra Wieś w km 0+270 - 1+205”, „Remont drogi gminnej Do Kożucha nr 293801 K w miejscowości Długołęka – Świerkla w km 0+000 – 0+165 i w km 0+250 - 0+895” 30.10.2017
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018” 20.10.2017
więcej »»»
Zmiana siwz nr 1: „Remont drogi gminnej Do Stadeł (Hausakry) w miejscowości Stadła” 13.10.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE Wyjaśnienie siwznr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 293834K Stadła – Podegrodzie - Gostwica” 12.10.2017
więcej »»»
Wyjasnienie siwz nr 1: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2017/2018” 08.09.2017
więcej »»»
Zmiana siwz nr 1:„Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach” 31.08.2017
więcej »»»
Wyjasnienie siwz nr 1, Zmiana nr 1: Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z infrastrukturą techniczną ujęcia wody w Podegrodziu i budową studni w miejscowości Juraszowa 16.08.2017
więcej »»»
„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017/2018 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu, oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania” 09.08.2017
więcej »»»
Zmina nr 1, wyjasnienie siwz nr 1: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” - III 08.08.2017
więcej »»»
Zmiana siwz i ogłosz. nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości Brzezna i Gostwica” – część I „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna” – część II „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola - Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana” – część III „Budowa chodnika 04.08.2017
więcej »»»
Zmiana nr I nr II: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 343 506,35 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset sześć złotych 35/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” 03.08.2017
więcej »»»
ZMIANA SIWZ: CZĘŚĆ nr II ogłoszenia z załącznikami: „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” 03.08.2017
więcej »»»
ZMIANA SIWZ: CZĘŚĆ nr I ogłoszenia z załącznikami: „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” 03.08.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie