Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2020 | 08:36

Zmiana 1, 2, 3: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 25.07.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III 23.07.2018
więcej »»»
Zmiana nr 1, 2: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019 20.07.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - II” 09.07.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA) 09.07.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 I 03.07.2018
więcej »»»
ZMIANA nr I: „Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice” cz. I „Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna” cz. II „Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka” cz. III „Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze” cz. V „Remont drogi gminnej Koło 02.07.2018
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418” 29.06.2018
więcej »»»
UNIEWAZNIENIE CZ. V-IX: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019” 26.06.2018
więcej »»»
„Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu” 12.04.2018
więcej »»»
WYJAŚNIENIE SIWZ„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice – Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m.  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K „Strzyganiec – Litacz” oraz nr 293940 K „Zapadliska – Brzezna” w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m,  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K „Do Kościoła” i drodze powiatowej 1548 K „Trzetrzewina – Podrzecze” w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m” 09.03.2018
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 06.03.2018
więcej »»»
Zmiana nr 1, wyjaśnienie siwz nr 1: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” 16.02.2018
więcej »»»
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km 0+770,00 potoku Wolica” 14.02.2018
więcej »»»
„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej  nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K  odcinek bez nazwy  nr 293945K „Do Burłackiego”  mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” II 06.02.2018
więcej »»»
ZMIANA NR 1„Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 461/3 w Podegrodziu w ramach zadania p.n.: Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu” 01.02.2018
więcej »»»
„Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” IV 24.01.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE Zmiana nr I: „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej  nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K  odcinek bez nazwy  nr 293945K „ Do Burłackiego”  mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” 24.01.2018
więcej »»»
Zmiana nr 1 i 2: „Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” 12.01.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE Wyjasnienie siwz nr 1 i 2: „Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” III 04.01.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie