Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2020 | 08:36

UNIEWAŻNIENIE „Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020” 01.04.2019
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” II 14.03.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 25.02.2019
więcej »»»
Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie 21.02.2019
więcej »»»
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania - Dotyczy: II przetargu ustnego ograniczonego dwuetapowego na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej 09.01.2019
więcej »»»
ZMIANA OGŁOSZENIA nr 1, 2 zmiana siwz: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej 31.10.2018
więcej »»»
ZMIANA OGŁOSZENIA, SIWZ nr 1: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - IV 18.10.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE CZ. II „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II 11.10.2018
więcej »»»
Lista podmiotów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania w przetargu ustnym ograniczonym dwuetapowym na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna 11.10.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - III 01.10.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE CZ. I i II oraz cz. III i IV (SPROSTOWANIE) , ZMIANA nr 1: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” 24.09.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE cz. I i II, ZMIANA nr 1„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” V 20.09.2018
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV 12.09.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: ZMIANA NR 1 i 2, wyjaśnienia nr 1:„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - II 06.09.2018
więcej »»»
ZMIANA: Przetarg ustny ograniczony dwuetapowy na „Najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 707,60 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 123,51 m2 przeznaczonego pod działalność apteki, z przeznaczeniem na działalność ośrodka zdrowia w Brzeznej” 04.09.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE, ZMIANA I WYJAŚNIENIA nr 1: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” IV 03.09.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” III 16.08.2018
więcej »»»
ZMIANA -opublikowane ogłoszenie< WYJAŚNIENIE SIWZ nr 1 i 2 oraz 3, SPROSTOWANIE nr 1 i 2 oraz 3: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” 13.08.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE _ ZMIANA NR 1„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II 09.08.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” II 26.07.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie