Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2020 | 08:36

ZMIANA nr 1: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” II 31.01.2020
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchni 27.11.2019
więcej »»»
„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. mebli II 13.11.2019
więcej »»»
„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. zabawek i pomocy dydaktycznych 08.11.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE - WYJAŚNIENIA i ZMIANA nr I i II: „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” 31.10.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE ZMIANA nr 1: Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 15.10.2019
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2019/2020 20.09.2019
więcej »»»
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł” II 19.08.2019
więcej »»»
Wyjasnienie nr 1: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” 07.08.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE, ZMIANA nr 1, 2: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł 31.07.2019
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020 29.07.2019
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2019/2020 29.07.2019
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna” cz. I „Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla” cz. II „Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa” cz. III „Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka” cz. IV „Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie” cz. VI „Remont drogi gminnej Do O 19.07.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE, ZMIANA nr 1: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu 11.07.2019
więcej »»»
Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz do stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu 11.07.2019
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I „Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II 28.06.2019
więcej »»»
ZMIANA nr 1: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej” 27.06.2019
więcej »»»
ZMIANA nr I: „Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu” 07.06.2019
więcej »»»
ZMIANA nr 1, 2, 3: „Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – remont kotłowni” 23.05.2019
więcej »»»
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020” II 12.04.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie