sprawozdanie budzetowe za I półrocze2009 r.

2009 rok

 
data publikacji:  13-08-2009 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-PDP   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

wykonanie budżetu gminy

I półrocze 2009   więcej »»»

Informacja opisowa z wykonania budżetu

I półrocze 2009   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie