2010

Rada Gminy - Wójt Gminy

 
data publikacji:  12-11-2009 | 10:06
data ostatniej modyfikacji:  01-12-2010 | 12:25
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 1 grudnia 2010 r.

.   więcej »»»

Uchwała Nr 14 Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści karty oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach wójta w ponownym głosowaniu   więcej »»»

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

wyniki głosowania   więcej »»»

Uchwała Nr 14 Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 22 listopada 2010 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta gminy Podegrodzie   więcej »»»

Uchwała Nr 13 Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w obwodowej komisji wyborczej nr 3 Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Uchwała Nr 12 Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych numer 9 i 14 Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Uchwała Nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.   więcej »»»

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu

w sprawie losowania numerów list   więcej »»»

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie