Decyzje i postanowienia

Karty informacyjne

 
data publikacji:  12-08-2009 | 08:03
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:06
2009/B/13

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działkach ew. nr 604/1 i 440/4 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

2009/B/12

Umorzenie postępowania administracyjnego    więcej »»»

2009/B/11

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 525/10 w miejscowości Gostwica    więcej »»»

2009/B/10

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 664/4 w miejscowości Brzezna    więcej »»»

2009/B/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wodociągu tłoczno – rozdzielczego (nowa trasa) w Podegrodziu na trasie hydrofornia – droga powiatowa nr 1544K Chełmiec – Naszacowice wraz z przepięciem p   więcej »»»

2009/B/08

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce ew. nr 567 w miejscowości Stadła   więcej »»»

2009/B/07

Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię z budynkiem socjalnym i magazynem zlokalizowaną w Olszanie na działce nr 3   więcej »»»

2009/B/06

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. nr 78 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

2009/B/05

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „przebudowa wodociągu tłoczno rozdzielczego (nowa trasa) w Podegrodziu na    więcej »»»

2008/B/04

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   więcej »»»

2009/B/03

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. nr 594 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

2009/B/02

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. nr 234 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

2009/B/01

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ew. nr 634 w miejscowości Mokra Wieś   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie